Lĩnh vực:
Từ khóa: Năm:     

Nội dung câu hỏi: Quy hoạch phân khu đô thị

Lĩnh vực : Quy hoạch xây dựng, kiến trúc

Hỏi: Bạn Vũ Hồng Thuấn (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) tại hòm thư vuhongthuan@yahoo.com.vn hỏi : Thị trấn Long Hải và thị trấn Long Điền được sáp nhập và đã được phê duyệt quy hoạch chung là đô thị loại 4, nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt công nhận phân loại đô thị thì có được triển khai quy hoạch phân khu không? Hai xã nằm trong quy hoạch chung đô thị sẽ được quản lý quy hoạch như thế nào?

Trả lời: Việc lập quy hoạch phân khu không thực hiện đối với thị trấn, do đó, trường hợp đô thị loại 4 chưa được công nhận phân loại đô thị (đồng nghĩa với việc chưa được công nhận phân cấp đô thị) thì chưa triển khai lập quy hoạch phân khu.

Về việc quản lý quy hoạch xã nằm trong quy hoạch chung đô thị: Theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - QCXDVN 01: 2008/BXD, đất đô thị là đất nội thành phố, đất nội thị xã và đất thị trấn.

Đất ngoại thành, ngoại thị đã có quy hoạch và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để phát triển đô thị được quản lý như đất đô thị.

Như vậy, trường hợp hai xã đã được xác định cho phát triển đô thị (đã được lập quy hoạch chung đô thị) thì được quản lý như đất đô thị.

Áp dụng Luật Xây dựng hay Luật Quy hoạch đô thị? 2020
Đất chuyển mục đích sử dụng phải phù hợp quy hoạch 2019
Quy hoạch điểm đấu nối vào quốc lộ do đơn vị nào phê duyệt? 2019
Sử dụng chi phí quản lý lập đồ án quy hoạch xây dựng 2018
Dự án nông nghiệp có phải lập quy hoạch chi tiết? 2018