Xây dựng và đô thị

Lĩnh vực:
Từ khóa: Năm:     

Gói thầu cải tạo, sửa chữa có áp dụng chỉ định thầu? 2018
Quy định về quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng 2018
Bộ Xây dựng trả lời về việc cấp phép xây dựng 2018
Quy định về giấy phép cho nhà thầu trong hoạt động xây dựng 2018
Lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án có sử dụng đất 2018
Điều kiện DN được nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp 2018
Căn cứ xác định phí thẩm định báo cáo kinh tế-kỹ thuật 2018
Góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất 2018
Có tên trên Hệ thống đấu thầu quốc gia là đáp ứng yêu cầu? 2018
Gói thầu thuộc dịch vụ phi tư vấn hay mua sắm hàng hóa? 2018
Quy định về chấm dứt hợp đồng với lao động đủ điều kiện về hưu 2018
Chi phí hạng mục chung có phân bổ vào giá dự thầu? 2018
Nên đề nghị làm rõ hồ sơ dự thầu hay chấm trượt thầu? 2018
Mức thù lao cho báo cáo viên thỉnh giảng 2018
Điều kiện áp dụng mua sắm trực tiếp 2018
Giấy đăng ký DN không phải là giấy phép kinh doanh 2018
Có thể chi bổ sung thu nhập từ kinh phí hành chính tiết kiệm 2018
Căn cứ xác định hình thức gói thầu 2018
Có được bố trí nghỉ bù thay cho trả lương thêm giờ? 2018
Hồ sơ mời thầu được yêu cầu về thời hạn chứng chỉ hành nghề? 2018
Website của DN có phải là website thương mại điện tử? 2018
Quy định về ký hợp đồng thử việc 2018
Gói thầu mua sắm dưới 100 triệu đồng thực hiện thế nào? 2018
Quy định về thời gian làm việc của người sắp nghỉ hưu 2018
Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc từ năm 2018 2018
1 - 25 | 2512 Sau › Cuối ›› Chuyển tới trang