Xây dựng và đô thị

Lĩnh vực:
Từ khóa: Năm:     

Mỗi thành viên liên danh phải đáp ứng năng lực, kinh nghiệm 2018
Nhà xây sai phép nào không bị tháo dỡ? 2018
Hướng dẫn quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng 2018
Xây khách sạn để kinh doanh: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động có được gọi là kinh doanh bất động sản không? 2018
Trường hợp đủ tuổi hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH 2018
Điều chỉnh công việc trong hợp đồng căn cứ quy định nào? 2018
Suất vốn đầu tư xây dựng công trình văn phòng cao tầng 2018
Hao phí vật liệu trong công tác rải vải địa kỹ thuật 2018
Dự án phê duyệt năm 2013, nay lập dự toán thì theo quy định nào? 2018
Tiền thưởng hằng tháng có tính đóng BHXH? 2018
Thẩm quyền cấp đổi chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư 2018
Khối lượng thi công khác hợp đồng đã ký, thanh toán thế nào? 2018
Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác nạo vét công trình hàng hải 2018
Các gói thầu được áp dụng chỉ định thầu 2018
Xác định hình thức lựa chọn nhà thầu dự án mua sắm hàng hóa 2018
Xác định cấp công trình Nhà văn phòng thuộc Nhà máy sản xuất sản phẩm hóa dược 2018
Thẩm quyền thẩm định dự án, thiết kế cơ sở dự án nhóm B, công trình cấp I, đầu tư theo hình thức đối tác công tư 2018
Chủ đầu tư có cần lập lại dự án khi điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư? 2018
Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và chi phí thiết kế xây dựng 2018
Cập nhật lại giá gói thầu 2018
Hướng dẫn về giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn tại khu vực nông thôn thuộc ngoại thành thành phố Mỹ Tho 2018
Có trích lập quỹ lương khi cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp? 2018
Chi phí chuyên gia tư vấn có gồm chi phí đóng bảo hiểm? 2018
Cơ sở thanh toán hợp đồng xây dựng trọn gói 2018
Áp dụng loại hợp đồng xây dựng nào? 2018
1 - 25 | 2647 Sau › Cuối ›› Chuyển tới trang