Xây dựng và đô thị

Lĩnh vực:
Từ khóa: Năm:     

Chuyển tiếp Nghị định số 68/2019/NĐ-CP 2020
Trường hợp nào không cần chứng chỉ hoạt động xây dựng? 2020
Công trình thủy điện là công trình loại nào? 2020
Không yêu cầu nhà thầu phải có xác nhận của cơ quan thuế 2020
Nhân sự trong hồ sơ mời thầu 2020
Chứng chỉ hành nghề Thiết kế Cấp thoát nước công trình 2020
Ranh giới xây dựng tầng hầm nhà chung cư 2020
Thiết bị máy móc trong cấp chứng chỉ lĩnh vực Thi công xây dựng công trình 2020
Phân cấp công trình xây dựng 2020
Định mức mặt đường láng nhũ tương axít 2020
Xác định chi phí gián tiếp 2020
Thẩm quyền thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình 2020
Điều chỉnh thiết kế cơ sở quy định như thế nào? 2020
Áp dụng Luật Xây dựng hay Luật Quy hoạch đô thị? 2020
Đất đang tranh chấp có được chuyển mục đích sử dụng? 2020
Hạn mức chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở 2020
Thẩm quyền phê duyệt dự toán gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư 2020
Có được ký hợp đồng với nhà thầu phụ khi công việc phát sinh? 2020
Chi phí quản lý dự án của chủ đầu tư 2020
Quản lý đầu tư xây dựng 2020
Chi phí thẩm tra thiết kế, thẩm tra dự toán xây dựng 2020
Thẩm định thiết kế công trình cấp 4 2020
Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án 2020
Chi phí quản lý dự án gồm những chi phí nào? 2020
Chỉnh sửa sổ đỏ theo bản đồ địa chính như thế nào? 2020
1 - 25 | 3191 Sau › Cuối ›› Chuyển tới trang