Xây dựng và đô thị

Lĩnh vực:
Từ khóa: Năm:     

Thông báo mời thầu có cần đính kèm hồ sơ mời thầu không? 2020
Đối tượng không yêu cầu có chứng chỉ hành nghề xây dựng? 2020
Thu tiền sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền thế nào? 2020
Mức tiền bảo hành trong hợp đồng đối với các công việc sửa chữa trong quá trình thực hiện bảo trì công trình xây dựng 2020
Giải đáp một số nội dung liên quan đến nghiệm thu công việc xây dựng theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 2020
Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình giao thông hạng III 2020
Chỉ huy trưởng thi công hạng mục trần thạch cao, sơn bả hoàn thiện có cần chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng? 2020
Tư vấn quản lý dự án xây dựng 2020
Năng lực nhà thầu giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 2020
Chứng chỉ giám sát lắp đặt thiết bị và giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ 2020
Quy định về bảo hành nhà chung cư 2020
Cách sử dụng chi phí dự phòng đối với hợp đồng đơn giá cố định và định mức chi phí tư vấn 2020
Điều chỉnh thiết kế 2020
Ủy quyền phê duyệt dự toán chi phí công việc thực hiện giai đoạn chuẩn bị dự án 2020
Thẩm định thiết kế cơ sở theo giai đoạn tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng 2020
Điều chỉnh, bổ sung thiết kế và dự toán xây dựng 2020
Xác định giá ca máy theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng 2020
Chứng chỉ thi công công trình cửa nhựa lõi thép 2020
Có được chỉ định thầu cho liên danh không? 2020
Có áp dụng Luật Đấu thầu với doanh nghiệp cổ phần? 2020
Chủ đầu tư được quyết định xử lý tình huống trong đấu thầu? 2020
Chi phí chung đối với công trình có sử dụng tổ, nhóm thợ xây dựng 2020
Chuyên môn nào phù hợp để được cấp chứng chỉ quản lý dự án? 2020
Chỉ được điều chỉnh hợp đồng trọn gói với các công việc ngoài thiết kế 2020
Thanh toán hợp đồng điều chỉnh giá như nào? 2020
1 - 25 | 3166 Sau › Cuối ›› Chuyển tới trang