Xây dựng và đô thị

Lĩnh vực:
Từ khóa: Năm:     

Quy định về cam kết cung cấp tín dụng khi đấu thầu 2018
Cần điều chỉnh tên nghề, công việc ghi trong sổ BHXH 2018
Căn cứ xác định hạn mức đất ở khi cấp sổ đỏ 2018
Anh ruột ủy quyền bán căn hộ, tính thuế thế nào? 2018
Thuê đất Nhà nước, phải trả tiền trước khi ký hợp đồng? 2018
Thế nào là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài? 2018
Tính thời gian đi hợp tác lao động trước năm 1995 2018
Chưa có quyết định phê duyệt dự án, bố trí vốn như thế nào? 2018
Thủ tục để chủ đầu tư dự án mua lại căn hộ đã bán 2018
Nhà đầu tư phải ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án 2018
Nhà thầu phải chứng thực tài liệu chứng minh năng lực 2018
Cá nhân có được thuê đất Nhà nước để xây nhà cho thuê? 2018
Bổ sung hạng mục công trình phải đấu thầu lại? 2018
Phải điều chỉnh quy hoạch khi thay đổi quy mô xây dựng? 2018
Hộ kinh doanh có được đăng ký thông tin nhà thầu? 2018
Đóng bảo hiểm theo lương và phụ cấp ghi trên HĐLĐ? 2018
Viên chức có được chuyển đổi sang công chức? 2018
Không quy định DN phải thuê lập đề án bảo vệ môi trường 2018
Về việc xác định thời gian thực hiện hợp đồng 2018
Trường hợp nào không bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu 2018
Trường hợp có ít hơn 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất tại thời điểm đóng thầu? 2018
Tiêu chí đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự 2018
Quy dịnh về việc việc áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp 2018
Phí bảo trì chung cư được dùng trong trường hợp nào? 2018
Căn cứ đánh giá về giá trị hợp đồng tương tự 2018
1 - 25 | 2730 Sau › Cuối ›› Chuyển tới trang