Xây dựng và đô thị

Lĩnh vực:
Từ khóa: Năm:     

Xác định thời điểm tính thu tiền sử dụng đất 2019
Bộ Xây dựng trả lời về chủ trương phát triển nhà ở xã hội 2019
Chuyển mục đích sử dụng đất ở sang đất xây dựng trụ sở thế nào? 2019
Thế nào là đất vườn? 2019
Cách xác định thời gian làm việc để tính lương thêm giờ 2019
Căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 2019
Gói thầu trên 1 năm, lập kế hoạch chọn nhà thầu thế nào? 2019
Trước khi chỉ định thầu phải phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2019
Hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng 2019
Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế 2019
Kiến nghị việc chuyển từ hình thức lập dự toán xác định chi phí sang hình thức phí và bổ sung vào Phụ lục của Luật Phí và Lệ phí 2019
Hướng dẫn đơn giá phục vụ cho công tác đấu thầu cung ứng dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt 2019
Bộ Xây dựng cho ý kiến về việc Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ khi thực hiện cổ phần hóa Cty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang 2019
Dự án thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin hay xây dựng? 2019
Có được cộng dồn diện tích để xác định đất trong hạn mức? 2019
Bộ Xây dựng giải đáp về chứng chỉ năng lực xây dựng 2019
'Sang tay' 60-80% gói thầu có bị coi là chuyển nhượng thầu? 2019
Bỏ giá thầu quá thấp, xử lý thế nào? 2019
Có thể tự nhận hạng chứng chỉ hành nghề xây dựng? 2019
Khi chỉ định thầu có cần 'bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu'? 2019
Yêu cầu về chứng chỉ có bị coi là hạn chế nhà thầu? 2019
Có thể điều chỉnh hợp đồng theo đơn giá cố định? 2019
Gói thầu xây lắp công trình 2019
Điều chỉnh giá hợp đồng theo đơn giá cố định 2019
Thời gian nghiệm thu hợp đồng tư vấn thẩm tra 2019
1 - 25 | 3124 Sau › Cuối ›› Chuyển tới trang