Xây dựng và đô thị

Lĩnh vực:
Từ khóa: Năm:     

Điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH thế nào? 2017
Chuyển đổi từ đất vườn sang đất ở, nộp tiền như thế nào? 2017
Đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng 2017
Có được sửa thỏa thuận liên danh sau khi mở thầu? 2017
Văn phòng đại diện có phải nộp lệ phí môn bài? 2017
Điều chỉnh chi phí theo Quyết định 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng 2017
Người lao động không đóng BHXH bắt buộc có được không? 2017
Được chỉ định thầu cho đơn vị phụ thuộc? 2017
Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát 2017
Điều kiện người nước ngoài được sở hữu nhà tại Việt Nam 2017
Chỉ cấp phép xây nhà ở tại khu có quy hoạch chi tiết? 2017
Nhà thầu được tự làm rõ về năng lực, kinh nghiệm 2017
Vấn đề sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài 2017
Tám tiêu chí xác định nhà thầu hợp lệ 2017
Nghĩa vụ thuế khi ủy quyền làm thủ tục tặng cho bất động sản 2017
Bộ KHĐT giải đáp các vướng mắc về đấu thầu qua mạng 2017
Gói thầu phi tư vấn trên 10 tỷ áp dụng phương thức nào? 2017
Đi công tác vào Chủ nhật có tính làm thêm giờ? 2017
Quy định về ủy quyền kế toán trưởng 2017
Điều chỉnh dự án hay phê duyệt thiết kế - dự toán? 2017
Chi phí tư vấn trong dự toán xây dựng công trình 2017
Áp dụng định mức trong việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 2017
Thẩm quyền là chủ đầu tư hay người quyết định đầu tư? 2017
Vì sao phải đóng BHXH theo mức lương cao hơn thực tế? 2017
Xác định và phân loại mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp 2017
1 - 25 | 1570 Sau › Cuối ›› Chuyển tới trang