Xây dựng và đô thị

Lĩnh vực:
Từ khóa: Năm:     

Chủ đầu tư được tổ chức kiểm định chất lượng công trình? 2017
Căn cứ tính giảm giá gói thầu 2017
Thẩm định và phê duyệt tổng mức đầu tư trong báo cáo kinh tế - kỹ thuật 2017
Quyết toán hợp đồng xây dựng 2017
Hợp đồng trọn gói có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện 2017
Bộ Tài chính trả lời về hoàn thuế với xi măng xuất khẩu 2017
Bộ KHĐT hướng dẫn tình huống trong chỉ định thầu 2017
Áp dụng định mức dự toán XD công trình 2017
Chi phí Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm theo hợp đồng ủy thác 2017
Việc uỷ quyền thực hiện một số công việc trong đấu thầu 2017
Nguyên tắc thanh toán Hợp đồng theo đơn giá cố định 2017
Quyết toán đối với hợp đồng trọn gói 2017
Hợp đồng xây dựng 2017
Chi phí khảo sát xây dựng phục vụ lập quy hoạch 2017
Chi phí hạng mục chung 2017
Gói thầu 950 triệu đồng có được chỉ định thầu rút gọn? 2017
Người lao động có được trực tiếp đóng BHXH? 2017
Lãi suất cho vay ưu đãi xây dựng nhà ở xã hội 2017
Việc miễn nhiệm thành viên Ban quản trị nhà chung cư, cụm nhà chung cư 2017
Thuế phải nộp khi xây dựng nhà ở tư nhân? 2017
Tiêu chí phân loại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 2017
Có cần lập bản vẽ và dự toán xây dựng lán trại? 2017
Thanh toán hợp đồng trọn gói có căn cứ theo khối lượng? 2017
Có được thay đổi nhân sự trong hồ sơ dự thầu? 2017
Được sửa hồ sơ dự thầu khi gia hạn thời điểm đóng thầu 2017
1 - 25 | 1798 Sau › Cuối ›› Chuyển tới trang