Xây dựng và đô thị

Lĩnh vực:
Từ khóa: Năm:     

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh 2018
Xếp lương khi quản lý doanh nghiệp chuyển sang công chức 2018
Thẩm định lại báo cáo kinh tế-kỹ thuật trong trường hợp nào? 2018
Có được bổ sung liệt kê thiết bị vào hồ sơ dự thầu? 2018
Trường hợp nào áp dụng hợp đồng khoán việc? 2018
Hai nhà thầu thuê thiết bị cùng một nơi, xử lý thế nào? 2018
Thanh toán hợp đồng khi thay đổi biện pháp TC 2018
Không thực hiện 2 lần liên tiếp nâng lương trước thời hạn 2018
Xác định hình thức thực hiện dự án tại công ty cổ phần 2018
Điều kiện được thi chứng chỉ hành nghề đấu thầu 2018
Công trình đã hoàn thành có được xây thêm tường ngăn? 2018
Thế nào là khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng? 2018
Chi nhánh có được tự tham gia đấu thầu? 2018
Thế nào là hợp đồng xây dựng? 2018
Kiến nghị sửa quy định đơn giá trong hợp đồng xây dựng 2018
Căn hộ có vốn góp của người nước ngoài, cấp quyền sở hữu thế nào? 2018
Căn cứ xác định cấp doanh nghiệp khi chọn nhà thầu 2018
Bằng cấp có thay thế được chứng chỉ quản lý nhà nước không? 2018
Nhà thầu vi phạm về cung cấp thiết bị, xử lý thế nào? 2018
Có thể nộp bảo đảm dự thầu bằng thư bảo lãnh 2018
Có được bán nhà ở xã hội cho người nước ngoài? 2018
Quản lý dự án sau khi điều chỉnh tổng mức đầu tư thế nào? 2018
Cơ sở xác định giá hợp đồng xây dựng 2018
Bổ sung hạng mục có phải làm lại kế hoạch đấu thầu? 2018
Bên mời thầu được tự lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất? 2018
1 - 25 | 2923 Sau › Cuối ›› Chuyển tới trang