Xây dựng và đô thị

Lĩnh vực:
Từ khóa: Năm:     

Sở được giao làm chủ đầu tư, quản lý dự án thế nào? 2017
Lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án thuộc Chương trình 135 2017
Khi người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm việc 2017
Định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và mẫu hợp đồng thi công xây dựng 2017
Chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 2017
Chứng chỉ hành nghề với cá nhân thuộc BQLDA chuyên ngành 2017
Thu nhập từ cho thuê nhà không phải quyết toán thuế 2017
Phê duyệt dự toán phát sinh đối với các công việc nằm ngoài phạm vi thiết kế 2017
Nguyên tắc và giới hạn trong việc làm rõ hồ sơ dự thầu 2017
Nâng cấp hệ thống CNTT thực hiện theo quy định nào? 2017
Lương và phụ cấp lương của Ban Quản lý dự án ODA 2017
Hướng dẫn tính thuế tài nguyên với đá làm vật liệu xây dựng 2017
Điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng 2017
Cưỡng chế công trình vi phạm, áp dụng nghị định hay thông tư? 2017
Thanh quyết toán chi phí vận hành Nhà máy xử lý nước thải 2017
Quyền kiến nghị và giải quyết kiến nghị trong đấu thầu 2017
Chỉnh sửa bằng đại học cần những giấy tờ gì? 2017
Phải được xác định là công chức mới có phụ cấp công vụ 2017
Cách tính chi phí lập quy hoạch đầu tư xây dựng dự án cảng biển 2017
Xác định gói thầu thuộc dịch vụ phi tư vấn 2017
Thu học phí có phải nguồn thu dịch vụ công? 2017
Việc cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng vi phạm áp dụng theo quy định nào? 2017
Đơn vị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 2017
Chủ xây dựng nộp thuế khi xây dựng nhà ở? 2017
Áp dụng, sử dụng định mức xây dựng, giá xây dựng công trình 2017
1 - 25 | 2298 Sau › Cuối ›› Chuyển tới trang