Xây dựng và đô thị

Lĩnh vực:
Từ khóa: Năm:     

Có thể điều chỉnh dự án từ hình thức BOT sang BT? 2017
Có được hưởng thêm 8% khi có hệ số lương dưới 2,34? 2017
Bộ giải đáp vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công 2017
Hướng dẫn thanh, quyết toán hợp đồng xây dựng 2017
Điều kiện được ủy thác quản lý dự án 2017
Chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu 2017
Chi phí bảo vệ môi trường cũng phải có hóa đơn 2017
Xác định chi phí hạng mục chung của hợp đồng điều chỉnh giá 2017
Xác nhận bản vẽ hoàn công thế nào là đúng? 2017
Hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng trọn gói 2017
Chủ đầu tư có phải phê duyệt nhiệm vụ thiết kế? 2017
Chi phí quản lý dự án có gồm chi phí giám sát? 2017
Tinh giản biên chế áp dụng cho những cơ quan nào? 2017
Sai sót không nghiêm trọng, có tiếp tục đánh giá hồ sơ dự thầu? 2017
Khoản kinh phí nào bị dừng triển khai và hủy dự toán? 2017
Chế độ cho viên chức đi tập huấn, thực hiện theo quy định nào? 2017
Thời gian nghỉ điều trị tai nạn lao động có đóng BHXH? 2017
Công ty cũ nợ tiền BHXH, hưởng chế độ thai sản thế nào? 2017
Quy định về quản lý dự án vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư 2017
Thi công cơ điện cũng phải có chứng chỉ năng lực xây dựng? 2017
Mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng BHXH 2017
Cơ quan chuyên môn có phải kiểm tra trước khi nghiệm thu công trình duy tu, sửa chữa? 2017
Được nghỉ bù thời gian không được nghỉ 2017
Quy định về bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai 2017
Chế độ làm việc của giáo viên dạy văn hóa ở trường nghề 2017
1 - 25 | 1924 Sau › Cuối ›› Chuyển tới trang