Xây dựng và đô thị

Lĩnh vực:
Từ khóa: Năm:     

Áp dụng Luật Xây dựng hay Luật Quy hoạch đô thị? 2020
Đất chuyển mục đích sử dụng phải phù hợp quy hoạch 2019
Quy hoạch điểm đấu nối vào quốc lộ do đơn vị nào phê duyệt? 2019
Sử dụng chi phí quản lý lập đồ án quy hoạch xây dựng 2018
Dự án nông nghiệp có phải lập quy hoạch chi tiết? 2018
Khi nào cần điều chỉnh quy hoạch chung đô thị? 2018
Bộ Xây dựng trả lời về vấn đề quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô 2018
Cơ quan nào duyệt quy hoạch chi tiết khu công nghiệp? 2018
Phải điều chỉnh quy hoạch khi thay đổi quy mô xây dựng? 2018
Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết trong khu công nghiệp 2018
Thẩm quyền duyệt quy hoạch xây cụm công nghiệp 2017
Cơ quan nào thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp? 2017
Quy định về lập quy hoạch khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất 2017
Thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù 2017
Hình thức tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc 2016
Lập quy hoạch và quy trình lập dự án xây dựng công trình 2016
Lấy ý kiến thống nhất của HĐND xã đối với đồ án quy hoạch xây dựng xã NTM 2015
Hướng dẫn lập Quy hoạch chung đô thị mới 2015
Thẩm quyền phê duyệt các đồ án quy hoạch chung đô thị vệ tinh trên địa bàn thành phố Hà Nội? 2014
Có được sử dụng lại kết quả sơ tuyển kiến trúc cho dự án mới? 2014
Quy hoạch xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn 2014
Trình tự thủ tục lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết 2013
Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị 2013
Đất xây dựng nghĩa trang phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch 2013
Việc lập quy hoạch phân khu đô thị 2012
1 - 25 | 26 Sau › Cuối ›› Chuyển tới trang