Xây dựng và đô thị

Lĩnh vực:
Từ khóa: Năm:     

Thẩm định hồ sơ thiết kế 2019
Dự án nào phải lập khung chính sách bồi thường? 2019
Trường hợp nào nhà thầu có quyền chấm dứt hợp đồng? 2019
Tiêu chí tính điểm ưu tiên để mua nhà ở xã hội 2019
Đất chuyển mục đích sử dụng phải phù hợp quy hoạch 2019
Tính chi phí nhân công xây dựng thế nào? 2019
Thuê giám sát, đánh giá đầu tư có thuộc chi phí QLDA? 2019
Đơn vị nào thẩm định dự toán khảo sát xây dựng? 2019
Quyền thẩm định dự án có nhiều hạng mục công trình 2019
Quy hoạch điểm đấu nối vào quốc lộ do đơn vị nào phê duyệt? 2019
Hướng dẫn điều chỉnh dự án đầu tư 2019
Chủ đầu tư có thể tự lập và thẩm định hồ sơ mời thầu? 2019
Có thể sửa hồ sơ mời thầu? 2019
Có được yêu cầu về mã thiết bị khi lập hồ sơ mời thầu? 2019
Tiền bán hồ sơ mời thầu được sử dụng thế nào? 2019
Bên mời thầu hạn chế sự tham gia của nhà thầu? 2019
Xác định thời điểm tính thu tiền sử dụng đất 2019
Bộ Xây dựng trả lời về chủ trương phát triển nhà ở xã hội 2019
Chuyển mục đích sử dụng đất ở sang đất xây dựng trụ sở thế nào? 2019
Thế nào là đất vườn? 2019
Cách xác định thời gian làm việc để tính lương thêm giờ 2019
Căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 2019
Gói thầu trên 1 năm, lập kế hoạch chọn nhà thầu thế nào? 2019
Trước khi chỉ định thầu phải phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2019
Hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng 2019
1 - 25 | 3140 Sau › Cuối ›› Chuyển tới trang