Số lượng văn bản:

126/2004/NĐ-CP 29/05/2004 Nghị định số 126/2004/NĐ-CP của Chính phủ: ề xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà
02/2004/TT-BXD 22/04/2004 Thông tư số 02/2004/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn tính bổ sung chi phí xây dựng công trình do giá thép xây dựng tăng đột biến
62/2004/QĐ-TTg 16/04/2004 Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: QĐ về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
110/2004/NĐ-CP 08/04/2004 Nghị định số 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ : Nghị định về công tác văn thư
15/2003/QH11 26/11/2003 Luật số 15/2003/QH11 của Quốc hội : Luật Thi đua, khen thưởng
116/2003/NĐ-CP 10/10/2003 Nghị định số 116/2003/NĐ-CP của Chính phủ : Về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
03/2003/QH11 17/06/2003 Luật số 03/2003/QH11 của Quốc hội : LUẬT KẾ TOÁN
04/2003/QH11 17/06/2003 Luật số 04/2003/QH11 của Quốc hội : LUẬT THỐNG KÊ
60/2003/NĐ-CP 06/06/2003 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP của Chính phủ : Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước
01/2002/QH11 16/12/2002 Luật số 01/2002/QH11: LuậtNgân sách nhà nước
32/2001/QH10 25/12/2001 Luật số 32/2001/QH10 của Quốc hội : Luật Tổ chức Chính phủ
27/2001/QH10 20/06/2001 Luật số 27/2001/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng cháy và Chữa cháy
71/2000/NĐ-CP 23/11/2000 Nghị định số 71/2000/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức đến độ tuổi nghỉ hưu
68/2000/NĐ-CP 17/11/2000 Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ : Thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp
20/2000/QĐ-TTG 03/02/2000 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở
147/1999/QĐ-TTg 05/07/1999 Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làmviệc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp
135/1998/QĐ-TTG 31/7/1998 Quyết định số 135/1998/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt chường trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa.
71/1998/QĐ-TTg 31/03/1998 Quyết định số 71/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc thành lập Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành Xây dựng
47/CTN 03/04/1996 Luật số 47/CTN của Quốc hội : Luật Ngân sách Nhà nước
61/CP 05/07/1994 Nghị định số 61/CP của Chính phủ: Nghị định về mua bán và kinh doanh nhà ở
05-BXD/ĐT 09/02/1993 Thông tư số 05-BXD/ĐT của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn phương pháp xác định diện tích sử dụng và phân cấp nhà ở
68/LCT/HĐNN8 18/04/1992 Hiến pháp năm 1992
248/LCT 19/12/1980 Hiến pháp năm 1980
01/SL 01/01/1960 Hiến pháp năm 1960
01/. 09/11/1946 Hiến pháp năm 1946
‹ Trước 1201 - 1225 | 1226 Sau › Cuối ›› Chuyển tới trang