Số lượng văn bản:

01/2018/TT-BNV 08/01/2018 Thông tư số 01/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ:Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
01/2018/TT-BXD 05/01/2018 Thông tư số 01/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh
10/2017/TT-BNV 29/12/2017 Thông tư số 10/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ: Quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
31/2017/TT-BLĐTBXH 28/12/2017 Thông tư số 31/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học
14/2017/TT-BXD 28/12/2017 Thông tư số 14/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị
29/2017/TT-BLĐTBXH 15/12/2017 Thông tư số 29/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo
28/2017/TT-BLĐTBXH 15/12/2017 Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp
13/2017/TT-BXD 08/12/2017 Thông tư số 13/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng
06/2017/TT-BKHĐT 05/12/2017 Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
53/2017/TT-BTNMT 04/12/2017 Thông tư số 53/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định ngưng hiệu lực thi hành Khoản 5 Điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT...quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP...sửa đổi, bổ sung một số Nghị định...
12/2017/TT-BXD 30/11/2017 Thông tư số 12/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí liên quan đến đầu tư phát triển đô thị
04/2017/TT-BKHĐT 15/11/2017 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia
30/2017/TT-BTTTT 15/11/2017 Thông tư số 30/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông: Quy định việc lắp đặt thùng thư công cộng tại khu đô thị, khu dân cư tập trung và hộp thư tập trung tại nhà chung cư, tòa nhà văn phòng
32/2017/TT-BTTTT 15/11/2017 Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông: Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
02/2017/TT-VPCP 31/10/2017 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ: Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
11/2017/TT-BXD 16/10/2017 Thông tư số 11/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với hệ thống cốp pha trượt; cần phân phối bê tông độc lập; máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng công trình
107/2017/TT-BTC 10/10/2017 Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp
103/2017/TT-BTC 05/10/2017 Thông tư số 103/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020
33/2017/TT-BTNMT 29/9/2017 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ…chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai
10/2017/TT-BXD 29/9/2017 Thông tư số 10/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựngvà hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy
97/2017/TT-BTC 27/9/2017 Thông tư số 97/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định.
95/2017/TT-BTC 22/9/2017 Thông tư số 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng
27/2017/TT-BLĐTBXH 21/9/2017 Thông tư số 27/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp
92/2017/TT-BTC 18/9/2017 Thông tư số 92/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất
22/2017/TT-BGDĐT 06/9/2017 Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học

1 - 25 | 579 Sau › Cuối ›› Chuyển tới trang