Số lượng văn bản:

152/2017/NĐ-C 27/12/2017 Nghị định số 152/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp
151/2017/NĐ-CP 26/12/2017 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
146/2017/NĐ-CP 15/12/2017 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ
141/2017/NĐ-CP 07/12/2017 Nghị định số 141/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
140/2017/NĐ-CP 05/12/2017 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ
139/2017/NĐ-CP 27/11/2017 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật
126/2017/NĐ-CP 16/11/2017 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.
123/2017/NĐ-CP 14/11/2017 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
101/2017/NĐ-CP 01/09/2017 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
97/2017/NĐ-CP 18/8/2017 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
92/2017/NĐ-CP 07/8/2017 Nghị định số 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
91/2017/NĐ-CP 31/7/2017 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
88/2017/NĐ-CP 27/7/2017 Nghị định số 88/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
85/2017/NĐ-CP 19/7/2017 Nghị định số 85/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ
81/2017/NĐ-CP 17/7/2017 Nghị định số 81/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
82/2017/NĐ-CP 17/7/2017 Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
73/2017/NĐ-CP 14/6/2017 Nghị định số 73/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
71/2017/NĐ-CP 06/6/2017 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng
62/2017/NĐ-CP 16/5/2017 Nghị định số 62/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản
53/2017/NĐ-CP 08/5/2017 Nghị định số 53/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng
47/2017/NĐ-CP 24/4/2017 Nghị định số 47/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
46/2017/NĐ-CP 21/4/2017 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
43/2017/NĐ-CP 14/4/2017 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Về nhãn hàng hóa
44/2017/NĐ-CP 14/4/2017 Nghị định số 44/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
42/2017/NĐ-CP 05/4/2017 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

1 - 25 | 373 Sau › Cuối ›› Chuyển tới trang