Số lượng văn bản:

121/QĐ-BXD 30/01/2015 Về việc công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ Xây dựng từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 15/01/2015
03/2015/TT-BLĐTBXH 23/01/2015 Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
50/QĐ-BXD 20/01/2015 Ban hành Chương trình hành động của ngành XD thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và dự
21/2014/TT-BXD 29/12/2014 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng
18/2014/TT-BXD 26/11/2014 Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại 02/2013/TT-BXD ngày 08/3/2013 hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các DA nhà ở thương mại, DAĐTXD khu đô thị và chuyển đổi NƠ thương mại sang làm NƠXH hoặc
1331/QĐ-BXD 05/11/2014 Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung về công tác thẩm tra thiết kế xây dựng.
1289/QĐ-BXD 27/10/2014 Quyết định số 1289/QĐ-BXD ngày 27/10/2014 của Bộ Xây dựng: Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
16/2014/TT-BXD 23/10/2014 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung
72/2014/QĐ-UBND 17/09/2014 Ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đề án và quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội
15/2014/TT-BXD 15/09/2014 Thông tư số 15/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
10/VBHN-BXD 15/09/2014 Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BXD của Bộ Xây dựng : (Hợp nhất các) thông tư hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng.
70/2014/QĐ-UBND 12/09/2014 Quyết định số 70/2014/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội: Ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc chung Thành phố Hà nội
14/2014/TT-BXD 05/09/2014 Thông tư số 14/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn trong xây dựng
13/2014/TT-BXD 29/08/2014 Thông tư số 13/2014/TT-BXDcủa Xây dựng: Ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với nghềKỹ thuật Sơn mài và Khảm trai; Khoan đào đường hầm;Phân tích Cơ lý – hóa xi măng
07/VBHN-BXD 29/08/2014 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BXD của Bộ Xây dựng: (Hợp nhất các)thông tư (của Bộ Xây dựng)quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở
08/VBHN-BXD 29/08/2014 Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BXD của Bộ Xây dựng: (Hợp nhất các) thông tư (của Bộ Xây dựng)hướng dẫn cho thuê, quản lý vận hành nhà ở sinh viên và nhà ở công nhân khu công nghiệp
09/VBHN-BXD 29/08/2014 Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BXD của Bộ Xây dựng: Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư.
06/VBHN-BXD 27/08/2014 Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BXD ngày 27/08/2014 của Bộ XD: (Hợp nhất các Quyết địnhcủa TTCP)về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở
12/2014/TT-BXD 25/08/2014 Thông tư số 12/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt chương trình phát triển đô thị
11/2014/TT-BXD 25/08/2014 Thông tư số 11/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình
1469/QĐ-TTg 22/08/2014 Quyết định số 1469/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
04/VBHN-BXD 21/8/2014 VB hợp nhất số 04/VBHN-BXD của BXD: (Hợp nhất các TT của Bộ XD) HDẫn thực hiện QĐ 78/2004/QĐ-TTg V/v ĐCBX một số CCCS để đẩy nhanh tiến độ XD cụm tuyến dân cư và nhà ...Txuyên ngập lũ ĐBSCL
05/VBHN-BXD 21/8/2014 VB hợp nhất số 05/VBHN-BXD của Bộ XD: (Hợp nhất các QĐ của TTCP) V/v điều chỉnh, BS đối tượng và cơ chế vay vốn XD nhà ở thuộc CTXD cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ ĐBSCL
27/2014/QĐ-UBND 04/08/2014 Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND của UBND TP. Hồ Chí Minh : Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
02/VBHN-BXD 28/07/2014 VB hợp nhất số 02/VBHN-BXD của Bộ Xây dựng: (Hợp nhất các thông tư của Bộ Xây dựng) Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng
1 - 25 | 223 Sau › Cuối ›› Chuyển tới trang