Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật
Nghị định số 126/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.

01cham doTải Nghị định số 126/2017/NĐ-CP Tại đây

126/2017/NĐ-CP
16/11/2017
01/01/2018
Chính phủ
Nghị định