Số lượng văn bản:

03/2020/TT-BX 28/7/2020 Thông tư số 03/2020/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Quy định về hồ sơ thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc
02/2020/TT-BXD 20/7/2020 Thông tư số 02/2020/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng
85/2020/NĐ-CP 17/7/2020 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc
931/QĐ-BXD 15/7/2020 Quyết định số 931/QĐ-BXD năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy
912/QĐ-BXD 09/7/2020 Quyết định số 912/QĐ-BXD năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
05/2020/TT-BKHĐT 30/6/2020 Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia
860/QĐ-BXD 29/6/2020 Quyết định số 860/QĐ-BXD năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản
64/2020/QH14 18/6/2020 Luật số 64/2020/QH14 của Quốc hội 14: Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
59/2020/QH14 17/6/2020 Luật số 59/2020/QH14 của Quốc hội 14: Luật Doanh nghiệp
61/2020/QH14 17/6/2020 Luật số 61/2020/QH14 của Quốc hội 14: Luật Đầu tư
62/2020/QH14 17/6/2020 Luật số 62/2020/QH14 của Quốc hội 14: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
66/2020/NĐ-CP 11/6/2020 Nghị định số 66/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
34/2020/TT-BTC 05/5/2020 Thông tư số 34/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng
53/2020/NĐ-CP 05/5/2020 Nghị định số 53/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
11/VBHN-BXD 27/04/2020 Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BXD năm 2020 của Bộ Xây dựng: Nghị định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng
12/VBHN-BXD 27/04/2020 Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BXD năm 2020 của Bộ Xây dựng: Nghị định về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch
13/VBHN-BXD 27/04/2020 Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BXD năm 2020 của Bộ Xây dựng: Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải
10/VBHN-BXD 17/04/2020 Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BXD năm 2020 của Bộ Xây dựng: Thông tư hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam
40/2020/NĐ-CP 06/4/2020 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công
01/2020/TT-BXD 06/4/2020 Thông tư số 01/2020/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình
09/VBHN-BXD 30/03/2020 Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BXD năm 2020 của Bộ Xây dựng: Thông tư hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng
37/2020/NĐ-CP 30/3/2020 Nghị định số 37/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
08/VBHN-BXD 23/03/2020 Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BXD của Bộ Xây dựng: Quy định xử phạt VPHC trong hoạt động ĐTXD; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm VLXD, SX, kinh doanh VLXD; quản lý công trình HTKT; kinh doanh BĐS, phát triển nhà ở, QL sử dụng nhà và công sở
07/VBHN-BXD 16/3/2020 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BXD năm 2020 của Bộ Xây dựng: Quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
06/VBHN-BXD 11/3/2020 Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BXD năm 2020 của Bộ Xây dựng: Quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS; hướng dẫn việc ĐT, BD kiến thức hành nghề môi giới BĐS, điều hành sàn giao dịch BĐS; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch BĐS
1 - 25 | 1427 Sau › Cuối ›› Chuyển tới trang