Số lượng văn bản:

01/2018/TT-BNV 08/01/2018 Thông tư số 01/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ:Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
01/2018/TT-BXD 05/01/2018 Thông tư số 01/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh
10/2017/TT-BNV 29/12/2017 Thông tư số 10/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ: Quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
31/2017/TT-BLĐTBXH 28/12/2017 Thông tư số 31/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học
14/2017/TT-BXD 28/12/2017 Thông tư số 14/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị
152/2017/NĐ-C 27/12/2017 Nghị định số 152/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp
151/2017/NĐ-CP 26/12/2017 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
29/2017/TT-BLĐTBXH 15/12/2017 Thông tư số 29/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo
28/2017/TT-BLĐTBXH 15/12/2017 Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp
146/2017/NĐ-CP 15/12/2017 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ
13/2017/TT-BXD 08/12/2017 Thông tư số 13/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng
141/2017/NĐ-CP 07/12/2017 Nghị định số 141/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
41/2017/QĐ-UBND 6/12/2017 Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội: Ban hành Quy định về quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Hà Nội
06/2017/TT-BKHĐT 05/12/2017 Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
140/2017/NĐ-CP 05/12/2017 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ
53/2017/TT-BTNMT 04/12/2017 Thông tư số 53/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định ngưng hiệu lực thi hành Khoản 5 Điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT...quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP...sửa đổi, bổ sung một số Nghị định...
12/2017/TT-BXD 30/11/2017 Thông tư số 12/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí liên quan đến đầu tư phát triển đô thị
139/2017/NĐ-CP 27/11/2017 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật
46/2017/QĐ-TT 24/11/2017 Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại
21/2017/QH14 24/11/2017 Luật số 21/2017/QH14 của Quốc hội: Luật Quy hoạch
56/2017/QH14 24/11/2017 Nghị quyết số 56/2017/QH14 của Quốc hội: Về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt hiệu lực, hiệu quả
37/2017/QĐ-UBND 21/11/2017 Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND của UBND TP. Đà Nẵng: Ban hành Quy định về công khai một số nội dung ở bước quyết định chủ trương ĐT đối với dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C trọng điểm sử dụng VĐT công và các dự án nhạy cảm ảnh hưởng … trên địa bàn TP. Đà Nẵng
126/2017/NĐ-CP 16/11/2017 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.
04/2017/TT-BKHĐT 15/11/2017 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia
30/2017/TT-BTTTT 15/11/2017 Thông tư số 30/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông: Quy định việc lắp đặt thùng thư công cộng tại khu đô thị, khu dân cư tập trung và hộp thư tập trung tại nhà chung cư, tòa nhà văn phòng
1 - 25 | 1226 Sau › Cuối ›› Chuyển tới trang