Số lượng văn bản:

12/2017/TT-BGDÐT 19/5/2017 Thông tư số 12/2017/TT-BGDÐT của Bộ Giáo dục và Đào: Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học.
02/2017/TT-BNV 12/5/2017 Thông tư số 02/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ: Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
53/2017/NĐ-CP 08/5/2017 Nghị định số 53/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng
40/2017/TT-BTC 28/4/2017 Thông tư 40/2017/TT-BTC Của Bộ Tài chính: Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
06/2017/TT-BXD 25/4/2017 Thông tư số 06/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
47/2017/NĐ-CP 24/4/2017 Nghị định số 47/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
23/2017/QĐ-UBND 24/4/2017 Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh: Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
12/2017/QĐ-TTg 22/4/2017 Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ...
46/2017/NĐ-CP 21/4/2017 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
12/2017/TT-BLĐTBXH 20/4/2017 Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
43/2017/NĐ-CP 14/4/2017 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Về nhãn hàng hóa
44/2017/NĐ-CP 14/4/2017 Nghị định số 44/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
28/2017/TT-BTC 12/4/2017 Thông tư số 28/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 và Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
42/2017/NĐ-CP 05/4/2017 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
05/2017/TT-BXD 05/4/2017 Thông tư số 05/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.
33/2017/NĐ-CP 03/4/2017 Nghị định số 33/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
32/2017/NĐ-CP 31/3/2017 Nghị định số 32/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Về tín dụng đầu tư của Nhà nước
04/2017/TT-BXD 30/3/2017 Thông tư số 04/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.
03/2017/TT-BXD 16/3/2017 Thông tư số 03/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.
07/2017/TT-BGDĐT 15/3/2017 Thông tư số 07/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học
25/2017/NĐ-CP 14/3/2017 Nghị định số 25/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Về báo cáo tài chính nhà nước
02/2017/QĐ-KTN 13/3/2017 Quyết định số 02/2017/QĐ-KTNN của Kiểm toán nhà nước: Ban hành Quy trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình
07/2017/TT-BLĐTBXH 10/3/2017 Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
08/2017/TT-BLĐTBXH 10/3/2017 Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Quy định chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
06/2017/TT-BLĐTBXH 08/3/2017 Thông tư số 06/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
1 - 25 | 1132 Sau › Cuối ›› Chuyển tới trang