Tài liệu học tập Các khóa liên kết đào tạo

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

arrowTài liệu học tập khóa Cao cấp lý luận chính trị - hành chính (Liên kết với Học viện Chính trị - hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị Khu vực I).

arrowTài liệu học tập khóa Đại học hệ vừa học vừa làm (liên kết với ĐH KTQD)

arrowTài liệu học tập khóa Đào tạo để cấp bằng ĐH thứ hai hệ vừa học vừa làm (liên kết với ĐH KTQD)

Gửi phản hồi tin/bài