Quản lý VH nhà chung cư

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :
 1.           BỘ XÂY DỰNG
 2. HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ
 3. XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ - AMC
 1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 2.            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc              
   1. THÔNG BÁO
    1. Mở lớp Bồi dưỡng Quản lý dự án đầu tư và nghiệp vụ đấu thầu
    2. Học tại: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
    3. (Học ngoài giờ hành chính - Từ 18h00 đến 21h00 hàng ngày)

Kính gửi:  Thủ trưởng các đơn vị

                 Các cá nhân có nhu cầu

Thực hiện nhiệm vụ được giao Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị thường xuyên mở các lớp Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư cho các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân ở khu vực phía Bắc. Một số thông tin cụ thể về khóa học này như sau:

1- Tên Khóa học: Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

2- Thời gian khai giảng và địa điểm học:

Thời gian khai giảng: Định kỳ hàng tháng.

Địa điểm học: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Km 10 đường Nguyễn Trãi - quận Thanh Xuân - Hà Nội).

3- Kinh phí tham dự khóa học: Liên hệ Trung tâm Thông tin và Thư viện, ĐT: (024)33120207.

4- Nội dung chương trình khóa học: Khóa học được thực hiện theo chương trình khung Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng.

Chương trình bao gồm 03 phần: (1) Phần kiến thức cơ sở; (2) Phần kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư; (3) Phần khảo sát, thực hành.

5- Các đơn vị và cá nhân gửi danh sách đăng ký học hoặc đăng ký trực tiếp theo địa chỉ: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Km 10 đường Nguyễn Trãi - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. ĐT: (024) 33120207 / 35522216;  Fax: (024)38546319; Email: hvcbxd@amc.edu.vn; Website: www.amc.edu.vn.

                                                                                               HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ