Nghiệp vụ giám sát TCXDCT

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :
 1.  BỘ XÂY DỰNG
 2. HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ
 3. XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ - AMC
 4. --------------
 1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 2. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 3. ----------------------
 1. THÔNG BÁO
 2. Mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình
 3. Học tại: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
 4. (Học ngoài giờ hành chính - Từ 18h00 đến 21h00 hàng ngày)

Kính gửi:    - Thủ trưởng các cơ quan/đơn vị;

                   - Các cá nhân có nhu cầu.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị thường xuyên mở các lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình cho các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân khu vực phía Bắc. Một số thông tin cụ thể về khóa học này như sau:

1- Tên Khóa học: Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình.

2- Thời gian khai giảng và địa điểm học:

Thời gian khai giảng: Định kỳ hàng tháng.

Địa điểm học: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Km 10 đường Nguyễn Trãi - quận Thanh Xuân - Hà Nội).

3- Kinh phí tham dự khóa học: Liên hệ Trung tâm Thông tin và Thư viện, ĐT: (024)33120207.

4- Nội dung chương trình khóa học: Khóa học được thực hiện theo chương trình khung Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày  29/7/2009 của Bộ Xây dựng.

Chương trình bao gồm 04 học phần:

Học phần 1: Quy định của pháp luật và các vấn đề chung về giám sát thi công xây dựng công trình (áp dụng cho giám sát thi công mọi loại công trình xây dựng).

Học phần 2: Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật.

Học phần 3: Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông.

Học phần 4: Giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện.

5- Các đơn vị và cá nhân gửi danh sách đăng ký học hoặc đăng ký trực tiếp theo địa chỉ: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Km 10 đường Nguyễn Trãi - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. ĐT: (024) 33120207 / 35522216;  Fax: (024)38546319; Email: hvcbxd@amc.edu.vn; Website: www.amc.edu.vn.                                           

HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ