QLVH nhà chung cư

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :
 1.           BỘ XÂY DỰNG
 2. HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ
 3. XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ - AMC
 1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 2.            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc              
   1. THÔNG BÁO
    1. Mở lớp Bồi dưỡng Quản lý dự án đầu tư và nghiệp vụ đấu thầu
    2. Học tại: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
    3. (Học ngoài giờ hành chính - Từ 18h00 đến 21h00 hàng ngày)
    4. Khai giảng: 18h00 ngày 10 tháng 5 năm 2017 

Kính gửi:  Thủ trưởng các đơn vị

Thực hiện nhiệm vụ được giao Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị thường xuyên mở các lớp Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ QL vận hành nhà chung cư cho các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân ở khu vực phía Bắc. Một số thông tin cụ thể về khóa học này như sau:

1- Tên Khóa học: Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ QL vận hành nhà chung cư

2- Thời gian khai giảng và địa điểm học:

Thời gian: 18h00 ngày 10 tháng 5 năm 2017 

Địa điểm học: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Km 10 đường Nguyễn Trãi - quận Thanh Xuân - Hà Nội)

3- Kinh phí tham dự khóa học: 2.600.000đ/học viên (Lý thuyết 15 buổi, 3 buổi thực hành và làm bài tập cuối khóa)

Các đơn vị và cá nhân gửi danh sách đăng ký học hoặc đăng ký trực tiếp về địa chỉ:

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Km 10 đường Nguyễn Trãi - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. ĐT: - (04)33120207/35522216;  Fax: 04.38546319; Email: hvcbxd@amc.edu.vn; Website: www.amc.edu.vn;

Theo: Thông báo số 36/TB-HVCBXD 

ngày 28/4/2017 của Học viện CBQLXD&ĐT