Tập huấn, phổ biến các văn bản QPPL mới về các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng, kiến trúc; Hoạt động đầu tư xây dựng; Hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; Phát triển đô thị, nhà ở, công sở và thị trường bất động sản; Vật liệu xây dựng; an toàn kỹ thuật xây dựng, bảo vệ môi trường và thanh tra xây dựng

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

Gửi phản hồi tin/bài