BD một số vấn đề về nghiệm thu, hoàn công và thanh quyết toán vốn ĐT XDCT

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

Gửi phản hồi tin/bài